+91 63 80 90 29 85

contact@thaaaimadi.org

+91 63 80 90 29 85

contact@thaaaimadi.org

சங்ககிரி வட்டாட்சியரின் உதவிகள்

சங்ககிரி வட்டாட்சியரின் உதவிகள் (Sankagiri Tehsildar Visit)

சங்ககிரி வட்டாட்சியர் நமது தாய்மடி அறக்கட்டளையை பார்வையிட்டார். நமது சேவைகளை கேட்டறிந்து, பாராட்டி, இங்குள்ளோர்க்கு உதவிகளைச் செய்தார். மேலும் தாய்மடியை முன்னோடியாக கொண்டு இன்னும் இரண்டு வருடங்களில் அவரும் இதுமாதிரியான ஆதரவற்றோர் காப்பகம் கட்டபோவதாக கூறி மனம் நெகிழ்ந்து சென்றார்!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>